Ako to len všetko prekrúcate vy v SV!

30. mája 2023, strazca, Biblia

“Preto s tým ľudom urobím znovu niečo prekvapivé, jednu prekvapivú vec za druhou. Ale múdrosť jeho múdrych sa rozplynie a rozumnosť jeho rozumných zmizne.“ Lenže beda tým, ktorí sa za každú cenu snažia utajiť svoje plány pred Jehovom! Svoje skutky konajú pod rúškom tmy a hovoria: „Kto nás vidí? Kto o nás vie? “Ako len všetko prekrúcate! Či je hrnčiar to isté čo hlina? Môže výrobok povedať o svojom výrobcovi: “Neurobil ma“? Môže výtvor povedať o svojom tvorcovi: “Ničomu nerozumie“? – Izaiáš 29:14-16.

Paradoxne vedenie Strážnej Veže nepripisovalo tieto odsudzujúce inšpirované slová proroka Izaiáša od Jehovu Boha svojmu vyvolenému ľudu Izraelu, ale Katolickej cirkvi počas viac ako 100 rokov! No pretože vraj Boží staroveký odpadlícky národ Izrael bol predobrazom Katolíckej cirkvi! No potichu, skoro tajne, neuveriteľne klamlivo túto dlhodobú dogmu v poslednej knihe Čisté Uctievanie publikovanej v roku 2018, zahodili, že vraj Katolícka cirkev nie je protiobrazom neverného Izraela, pretože nikdy neboli v Zmluve s Bohom Jehovom!

Ale nevysvetlili, kto to dnes vlastne je, a nechali otázku jednoducho nezodpovedanú! Je to presne tak, ako o tom písal pod inšpiráciou prorok Izaiáš v horecitovanom verši. Ale i nehanebne pokračujú v takejto pokrivenej politike aj s proroctvom Kristovho polobrata Júdu, ktorý tiež pod inšpiráciou napísal pomazaným bratom Ježiša Krista povzbudzujúce, ale zároveň aj varovné slová, ktoré ale majú aplikáciu v dnešných posledných dňoch súčasného celosvetovo umierajúceho systému vecí, pred druhým príchodom Ježiša Krista:

“Milovaní, veľmi som túžil napísať vám o našej spoločnej záchrane. Ale zistil som, že vám už musím napísať a nabádať vás, aby ste tvrdo bojovali za vieru, ktorá bola raz navždy daná svätým. Lebo sa medzi vás vkradli istí ľudia, ktorí sú podľa Písma už oddávna určení na odsúdenie. Sú to bezbožní ľudia, ktorí nezaslúženú láskavosť nášho Boha zneužívajú na ospravedlnenie bezočivého správania a svojimi skutkami zapierajú nášho jediného majiteľa a Pána, Ježiša Krista.” – Júda 3, 4.

Len si všimnite ako manipulatívne aplikuje inšpirované slová učeníka Júdu, polobrata Krista, adresované jeho pomazaným bratom na tých, ktorí podľa nich sú “odpadlíci” mimo kresťanského zboru svedkov Jehovových (často vylúčených pre chybné alebo aj kontroverzné dôvody), zatiaľ čo varovná biblická správa je adresovaná odpadlíkom vo vnútri zboru až do času, keď Ježiš Kristus ich spravoslivo odsúdi, a vyhodí do tmy von, mimo Božej organizácie!

https://www.jw.org/sk/kniznica/videa/#sk/mediaitems/2021Convention/pub-co-r21_137_VIDEO