Biblická symbolika – kľúč k jej poznaniu!

14. októbra 2023, strazca, Biblia Budúcnosť

“Títo [dvaja svedkovia] majú právomoc zavrieť nebo, aby nepadal dážď počas dní ich prorokovania, a majú právomoc nad vodami premeniť ich na krv a tiež udrieť na zem všetkými druhmi pohrôm tak často, ako si to želajú.” – Zjavenie 11:6.

Opäť, na koho je namierený útok „dvoch svedkov“? Svetu vo všeobecnosti, celých 8 miliárd obyvateľov tejto planéty, ktorú nazývame Zem? To sotva! Slovo „zem“ tu musí znamenať tých, ktorí sú súčasťou organizácie, ktorá podporuje „kňazské“ funkcie, o ktorých sa hovorí vo veršoch 1 a 2.

V skutočnosti zisťujeme, že toto je základný kľúč k pochopeniu knihy Zjavenie. To je pochopenie použitia obrazných výrazov ako sú „zem“, „more“, či “drak” atď. Preto sú „králi zeme“ skutočne autoritami Spoločnosti Strážnej veže, ktorí budú plakať, keď Strážna Veža (Veľký Babylón) bude zničená!