Prorocké predobrazy z prvého storočia 2

30. októbra 2023, strazca, Nezaradené

Ako ďalší príklad diablovho zákerného vplyvu na uctievateľov Jehovu Boha, Strážna veža uvádza, že veľký Jehovov deň, známy v Písme aj ako deň patriaci Jehovovi, sa začne v budúcnosti, keď bude falošné náboženstvo zničené. Avšak ešte v januári 2013 Strážna Veža uviedla, že deň patriaci Jehovovi sa začal v roku 1914! Takže kedy to bude?

Článok s názvom „Zostaň v Jehovovom údolí ochrany“ naznačuje, že organizácia, na ktorú dohliada Spoločnosť Strážna veža, je údolím ochrany znázorneným v 14. kapitole proroctva Zachariáša. Je teda jasné, že Strážna veža používa to, čo Jehova v Ezechielovi opisuje ako „veštenie s dvojitou tvárou“, aby presadila svoj plán, ktorým je presvedčiť Jehovových svedkov, že organizácia je a vždy bude jediným prostriedkom na záchranu.

Skutočnosť, že takéto nezrovnalosti sú vždy spojené s oslavovaním organizácie ako Boží hovorca a miesto spásy, by mala dať rozumným Jehovovým svedkom dôvod zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, čo sa deje. Napokon, keď raz Pavol a Barnabáš cestovali vo svojej službe, dievča posadnuté démonom veštenia ich nasledovalo a nahlas vyhlasovalo, že sú to muži, ktorých poslal Najvyšší aby zvestovali cestu spásy. Klamal démon? Nie. Hovoril pravdu – premieňal sa na anjela svetla. Nemalo by sa teda zdať neobvyklé, že démoni propagujú Spoločnosť Strážna veža ako duchovný raj a „údolie ochrany“. Prečo by však démoni podporovali Jehovovu organizáciu?

Na chvíľu sa zamyslite nad tým, čo sa stane, keď čoskoro začne autentická parúzia, ako sa určite musí stať! Čo potom? Použije Boh potom Strážnu vežu na zhromaždenie svojich vtedy rozhádzaných ovečiek, aj keď bola Spoločnosť zdiskreditovaná ako úmyselný podvod týkajúci sa Kristovej parúzie z roku 1914? Neexistuje taká šanca, že sa to stane! V tomto bode sa všetko, čo zostane zo Spoločnosti Strážna veža, stane pre Jehovových svedkov pascou a kameňom úrazu. Démoni teda propagujú Spoločnosť ako prístav spásy, vediac, že skutočná parúzia ešte nezačala!