Strážna Veža nepotrebuje ‚nové svetlo‘!

20. februára 2024, strazca, Biblia Budúcnosť

Neustále takzvané úpravy a nové svetlo, ktoré vedúci zbor Strážnej Veže nasilu ponúka svedkom Jehovovým celosvetovo je v skutočnosti umelá, chybná, ale aj nedostatočná náhrada za Bohom inšpirovanú zjavenú pravdu:

“Celé Písmo pochádza od Boha a je užitočné na vyučovanie, na karhanie, na nápravu všetkého a na výchovu k tomu, čo je správne, aby bol Boží človek celkom spôsobilý, úplne vyzbrojený na každé dobré dielo.”2. Timotejovi 3:16, 17.

A preto apoštol Pavol povzbudzoval svojho mladého žiaka menom Timoty, aby poctivo študoval Sväté Písmo s pomocou Božieho svätého ducha, aby bol schopný mu správne porozumieť a potom ho správne používať vo vyučovaní:

“Hlásaj slovo, rob to s pocitom naliehavosti za priaznivých, ale i nepriaznivých okolností, karhaj, napomínaj a nabádaj so všetkou trpezlivosťou, aj s umením vyučovať. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale budú sa obklopovať učiteľmi podľa svojej chuti, ktorí im budú hovoriť to, čo chcú počuť.” 2. Timotejovi 4:2, 3.