Výraz “svet” a jeho význam v Biblii!

22. februára 2024, strazca, Biblia

V preklade gréckeho slova kosmos môže slovo „svet“ znamenať: 1. ľudstvo ako celok, bez ohľadu na jeho morálny stav alebo spôsob života, 2. rámec ľudských okolností, do ktorých sa niekto narodil a v ktorých žije. Niektorí prekladatelia Biblie používali výraz „svet“ aj na preklad gréckych slov, ktoré znamenajú „zem“, „obývaná zem“ a „systém vecí“. Príklady:

2. Petra 3:7: “Tým istým slovom [Boha] sú… terajšie nebesia a zem zachované pre oheň a sú zachované na deň súdu a zničenia bezbožných.“ (Všimni si, že tu hovorí o zničení bezbožných, a nie ľudstvo ako celok.

Ján 15:19: “Nie ste [Ježišovi nasledovníci] časťou sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta.“ (Teda praví kresťania nie sú časťou tej skupiny Božej spoločnosti, ktorá je Bohu odcudzená, a ktorí sa venujú bežným ľudským činnostiam, a nevyhýbajú sa postojom, reči a správaniu, ktoré sú charakteristické pre svet a ktoré sú v rozpore s Jehovovými spravodlivými cestami).

Mat. 5:14–16: „Vy ste svetlom sveta… Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše znamenité skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Aby ostatní členovia Božieho národa vzdali slávu Bohu ako kresťania)!